Info

Språklärarpodden

Språklärarpodden är en podcastserie om språkundervisning och språkinlärning, dit verksamma lärare och forskare bjuds in för att diskutera diverse ämnen som berör språkklassrummet. Avsnitten kommer att publiceras varannan vecka.
RSS Feed
Språklärarpodden
2017
June


2016
June
March
February
January


2015
December
November
October


All Episodes
Archives
Now displaying: October, 2015
Oct 27, 2015

Både forskare och undervisande lärare är rörande överens om att det gagnar språkelever att lyssna på målspråket så ofta som möjligt, vare sig det rör sig om så kallade “språkduschar”, där eleverna möter målspråket korta stunder varje dag, eller riktiga “språkbad”, där eleverna fullständigt omges av målspråket, till exempel under en språkresa. Ju mer vi hör av språket vi ska lära oss, desto bättre.

Men att bara möta målspråket räcker inte hela vägen för alla elever. De behöver strategier för att kunna ta till sig de främmande ljud och ord de stöter på. Det här blir extra relevant just vid hörförståelse, eftersom talat språk är väldigt situationsbundet; det finns bara i stunden, och i de flesta situationer kan man inte gå tillbaka och höra ett ord igen om man inte uppfattade det första gången.

Men hur kan sådana hörförståelsestrategier se ut? Hur lång tid tar det att utveckla dem? Och hur stor nytta har elever egentligen av att få lära sig hörförståelsestrategier i skolan?

Medverkande:

Tore Nilsson, lektor vid Institutionen för Språkdidaktik vid Stockholms universitet och studierektor för forskarutbildningen

Matteo Pavan, blivande ämneslärare i engelska och tyska, som går sista terminen på Kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet.

Moderator: Sara Lilja Visén

Oct 9, 2015

Här introducerar vi projektet Språklärarpodden och moderatorerna presenterar sig kort.

Oct 9, 2015

For a long time, the English variety of choice in Swedish schools was what is often called “British English”, or, to be more specific, Received Pronunciation. Not only was this the variety used by the teachers themselves, but it was also the variety students were encouraged - indeed forced - to use, to the exclusion of all others. Recently, American English has made headway, both among teacher candidates and in Swedish society as a whole, probably due to the American dominance in popular culture. Today, most teacher candidates choose to use either Received Pronunciation or General American English, and teaching materials in Swedish schools and at university also focus on these two varieties.

 

But how representative is this limited choice for the status of English globally today, when most speakers of English have it as their second, third or fourth language? Should we continue to encourage our students to choose either English or American English? And how do we approach students who are fluent speakers of another variety, such as Australian, Nigerian or Indian English?

 

Participants:

Philip Shaw, Emeritus Professor of English Linguistics, Stockholm University

Katarina Kearney, secondary school teacher in English and PE at Nacka Gymnasium

 

Moderator: Sara Lilja Visén

1